Projekty unijne

 

   


Firma Profis@Work Liliana Świderska jest partnerem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wsparcie Projektów Celowych i występuje jako Partner firmy Elzab SA. 

Numer wniosku POIG.01.04.00-24-275/13

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego stanowiska sprzedaży detalicznej – kasy rejestrującej. 

Projekt obejmuje również modelową funkcjonalność noszącą cechy innowacyjności związaną z nowymi usługami i wartościami, dostarczoną w formie prototypu, protokołów, programów i elementów współpracujących. 

Link do stron patronów projektu:

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/