System do pracy grupowej


System do pracy grupowej zbudowany został z wykorzystaniem najnowszych technologii firmy Google: Google Docs, GMail i Google Apps.

System do pracy grupowej ułatwia funkcjonowanie całej organizacji ponieważ:

- udostępnia darmowe konta pocztowe wszystkim pracownikom organizacji
- daje możliwość definiowania typów dokumentów, które sterują działaniami organizacji
- umożliwia zamodelowanie wielopoziomowej struktury organizacyjnej
- umożliwia pracę grupową nad dokumentami, które są automatycznie udostępniane tylko pracownikom z odpowiednich miejsc w strukturze organizacyjnej
- umożliwia rejestrację korespondencji wraz z przechowywaniem jej skanów
- umożliwia gromadzenie dokumentów i danych zbiorczych z całej organizacji
- zapewnia bezpieczne przechowywanie danych (w szczególności danych osobowych) dzięki użyciu infrastruktury firmę Google
 
 
System do pracy grupowej

 Przykładowa strona: dodawanie nowego dokumentu wraz z przypisaniem go do struktury organizacyjnej.

 

System został wdrożony w Towarzystwie Pomocy św. Brata Alberta (2900 członków, 61 kół).

Zapraszamy do kontaktu!