System do kontroli skomputeryzowanych maszyn


Firma Profis@Work posiada nowoczesny system do kontroli i wizualizacji pracy zautomatyzowanych maszyn.
Obecnie system jest przystosowany do obsługi maszyn piekarniczych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
by dostosować go do obsługi innych rodzajów maszyn.

Główne cechy systemu:

- obsługa dowolnej liczby zautomatyzowanych urządzeń poprzez protokół TCP/IP oraz RS 485
- możliwość instalacji systemu na wielu stanowiskach operatorskich
- cykliczne pobieranie i archiwizowanie danych z urządzeń
- bieżące monitorowane i wizualizowane statusów i alarmów urządzeń
- dwukierunkowa synchronizacja receptur technologicznych i wagowych:
  importowanie z urządzeń do systemu oraz eksportowanie z systemu do urządzeń

Obsługa urządzeń
Panel kontroli i zarządzania urządzeniami


Raportowanie

System wyposażony jest w zaawansowany mechanizm raportujący umożliwiający:
- tworzenie i zapamiętywanie wielu zestawów raportów
- wybór treści prezentowanych na raporcie: czujników analogowych, binarnych i statystyk (np. liczby włączeń)
- generowanie raportów z filtrami czasu, urządzeń i receptur
- możliwość skalowania i drukowania raportów
- możliwość cyklicznego generowania raportów i wysyłania ich w formacie PDF poprzez e-mail

Wybrany szablon raportu
Wybrany szablon raportu

Wygenerowany raport
Wygenerowany raport


Bezpieczeństwo

System umożliwia selektywny przydział uprawnień do swoich funkcji poprzez:
- konieczność logowania do systemu
- udostępnianie trzech poziomów uprawnień użytkowników
- śledzenie wszystkich zmian wprowadzanych przez użytkowników w ustawieniach systemu i w urządzeniach

System został wdrożony w firmie MASZ Gliwice.

Zapraszamy do kontaktu!